Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Κατατέθηκε στη Βούλη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο "Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις".

Στο άρθρο 6 αυτού περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001).

Διαβάστε αναλυτικά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!