Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1110212 ΕΞ 2019​ Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/921 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Γ. Χαβουτσάς
Τηλέφωνο 210-6987 484
Fax 210-6987 506
E-Mail g.chavoutsas@aade.gr
Url www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 2/8/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1110212 ΕΞ 2019​

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/921 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία»

1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Κανονισμό που αναφέρεται στο θέμα, με τον οποίο ένα προϊόν υπό μορφή δισκίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα διατροφής που διευκολύνει την κανονική λειτουργία του ήπατος, βοηθά τις διεργασίες αποτοξίνωσης του σώματος και γενικά υποστηρίζει την καλή ψυχική υγεία, κατετάγη στον κωδικό Σ.Ο. 2106 90 92, ως «παρασκεύασμα διατροφής που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού». Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε δραστικό συστατικό (SAMe) δεν είναι η κατάλληλη για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών ή παθήσεων και, επομένως, η κατάταξη στην κλάση 3004 αποκλείεται.

2. Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L 148/06-06-2019).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!