Υπουργείο Εργασίας

ΟΑΕΔ Απολογισμός δράσεων, Μάρτιος 2015 - Ιούνιος 2019

Ο ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο βραχίονα του Υπουργείου Εργασίας για την άσκηση της πολιτικής του για τους ανέργους και για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής για νέους και μισθωτούς. Η παρούσα Έκθεση είναι απολογιστική της δραστηριότητας του Οργανισμού κατά την περίοδο Μαρτίου 2015 - Ιουνίου 2019. 

Η Έκθεση Απολογισμού των δράσεων του ΟΑΕΔ κατά την περίοδο Μαρτίου 2015 – Ιουνίου 2019 απαρτίζεται από τέσσερα μέρη. 

Στο πρώτο αποτυπώνεται η δραστηριότητα του ΟΑΕΔ την τελευταία τετραετία ως προς την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε όλα τα επί μέρους πεδία, ενώ στο δεύτερο μέρος συνοψίζονται οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο μοντέλο παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού κατά το ίδιο διάστημα και αποσκοπούν στην παροχή νέων και καλύτερων υπηρεσιών προς τους ανέργους και τις επιχειρήσεις. 

Στο τρίτο μέρος αποτυπώνονται αναλυτικά όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την ριζική αλλαγή του οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου του ΟΑΕΔ, ενώ στο τέταρτο καταγράφονται όλες οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης για βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, τις προσλήψεις προσωπικού και τα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα. 

Τέλος, στο πέμπτο μέρος, παρουσιάζεται η συμμετοχή του Οργανισμού στα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και EURES, καθώς και η ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται αυτή η συμμετοχή. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!