Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1097858 ΕΞ 2019 Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μοντέλων ανεμογεννητριών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
​ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Μαρία Πίκλα
Τηλέφωνο : 210 6987 443
Fax : 210 6987 459
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω9ΡΤ46ΜΠ3Ζ-ΘΜ7

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2019

Αρίθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1097858 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ : ως Π.Δ.

 

Θέμα: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μοντέλων ανεμογεννητριών

Σχετ.:

α) Το αρ. πρωτ. 71049-04/07/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής γραμματείας Βιομηχανίας

β) Η με αριθμ.πρωτ.Δ19Α 5009396 ΕΞ 2011/25-2-2011 ΔΥΟ «Ελεγχοι πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλειας των προϊόντων: Καν 765/2008».

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού αναφορικά με τα μοντέλα ανεμογεννητριών SWT-2.3-101 και SWT-3.0-113 που κατασκευάζονται από την εταιρεία SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AB, σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται η εισαγωγή τους από τρίτες χώρες και η θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που ζητείται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων, οι Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να αναστέλλουν την παράδοση αυτών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω 2 σχετικό και να ενημερώνουν άμεσα τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 27-29 του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ.

Η Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές της μεριμνώντας για την αύξηση των ελέγχων στις περιπτώσεις εισαγωγών προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!