Φορολογία εισοδήματος

E.2119/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου και των αντιμέτρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3375317
Fax:210 3375001
E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

E. 2119

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 ( Α΄89), με τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 10,11,12 και 13 του ν.4472/2017 (Α΄74).

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, καταργείται το άρθρο 10 του ν.4472/2017, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος λόγω οικογενειακής κατάστασης, με έναρξη ισχύος από την 1.1.2020.

Καταργούνται, επίσης, τα αντίμετρα που θεσπίσθηκαν με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4472/2017, τα οποία αφορούσαν σε τροποποιήσεις των άρθρων 15 (κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων) και 43Α (ειδική εισφορά αλληλεγγύης) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, λόγω της ως άνω κατάργησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!