Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Διόρθωση σφαλμάτων στην Α. 1201/21.5.2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1861/Β/24.5.2019.

Δείτε την απόφαση Α. 1201/2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ Β' 2030/2019)

1. Στην Α. 1201/21.5.2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1861/Β΄/24.5.2019, στη σελίδα 21455 στη Β΄ στήλη, στον στίχο 30 διαγράφεται η λέξη «αλλοδαπών».

2. Στη σελίδα 21455 στη Β΄ στήλη, στον στίχο 45 διαγράφεται η λέξη «αλλοδαπών».

3. Στη σελίδα 21456 στην Α΄ στήλη, στον στίχο 18 διαγράφεται η λέξη «αλλοδαπές» και στον στίχο 20 μετά τη λέξη «μερίσματα» προστίθεται η λέξη «λοιπών».

4. Στη σελίδα 21456 στην Α΄ στήλη, στους στίχους 36 και 37 διαγράφεται η λέξη «αλλοδαπών».

5. Στη σελίδα 21457 στη Β΄ στήλη, στους στίχους 8,9,10 διαγράφονται οι λέξεις «για το χρονικό διάστημα από 1.6.2018 και εφεξής, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ΕΦΚΑ,» και από τον στίχο 16 οι λέξεις «για το ίδιο πιο πάνω διάστημα,».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!