Φορολογία εισοδήματος

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις

Κατατέθηκε στη βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο "I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις." το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις.

Ειδικότερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!