Φορολογία εισοδήματος

ΑΑΔΕ Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή του εντύπου Ν

ΑΑΔΕ: Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή του εντύπου Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Ενημέρωση

Το έντυπο Ν μπορεί να υποβληθεί με τις διατάξεις του N.4512/18.

Για την επιβολή και βεβαίωση του προστίμου του άρθρου 58 του Ν.4174/13 θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!