Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018

ΦΕΚ B 6211 - 31.12.2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!