Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ 1007974 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (Ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα  
Πληροφορίες:Α. Καρανικόλα 
Τηλέφωνο:210-6987513  
Fax:210-6987506 
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  
Url :www.aade.gr 

ΑΔΑ: 7ΜΕ246ΜΠ3Ζ-6Β0 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ 1007974 ΕΞ 2019 

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής 

Θέμα: «Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (Ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα)». 

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5030508 ΕΞ2010/19-07-2010 ΔΥΟ (Ενδιάμεση προτιμησιακή συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και των κρατών του Ειρηνικού). 

2) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5019513 ΕΞ2014/12.08.2014 ΔΥΟ [Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και των κρατών του Ειρηνικού (Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι και Ανεξάρτητο κράτος της Παπουασίας Νέας Γουϊνέας)]. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L13/16.01.2019). 

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη ανακοίνωση η ΕΕ και το Ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα γνωστοποιούν ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των κρατών του Ειρηνικού, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 αυτής. Ως αποτέλεσμα, η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα. Υπενθυμίζεται ότι η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού, η οποία είναι διμερής, εφαρμόζεται προσωρινά από τις 20 Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ ΕΚ-Παπουασίας Νέας Γουινέας (κοινοποίηση με την ανωτέρω 1 σχετική) και από τις 28 Ιουλίου 2014 μεταξύ ΕΕ-Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι (κοινοποίηση με την ανωτέρω 2 σχετική). Αναφορικά με τους κανόνες καταγωγής ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω (1) σχετική ΔΥΟ. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/1908 του Συμβουλίου της 6/12/2018 (L333/28.12.2018) για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚκρατών του Ειρηνικού, επισυνάπτεται παράρτημα με την προσφορά της Σαμόα όσον αφορά στην πρόσβαση στην αγορά (Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγή στο Ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα), η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΕ. 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!