Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1008098 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1003411ΕΞ2019/4.1.2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Γιάννακα
Τηλέφωνο: 210 -6987772
Fax: 210-6987506
E-Mail: ipr@otenet.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ0Π046ΜΠ3Ζ-9ΧΕ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18/1/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1008098 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1003411ΕΞ2019/4.1.2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1003411ΕΞ2019/4.1.2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάκληση της Απόφασης περί Επέκτασης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 /Β΄/ 17.1.2019 (ΑΔΑ: Ω89Ρ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΚ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!