Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2004/2019 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4583/2018 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ. 
ΤΜΗΜΑ Β’
ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ. 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 24 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο : 213-212-2400 
Fax : 210-3645413 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019 

Ε.2004 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, από 18/12/2018, απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 που γίνεται με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 όπως ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων καθορίζονται από την αριθμ. 109343/Ι2/2017 (Β’ 2351/11.7.2017) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!