Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τη μείωση των συντάξεων

Βουλή: Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τη μείωση των συντάξεων

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο "Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις".

Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνεται πλήθος φορολογικών διατάξεων καθώς και οι διατάξεις για την κατάργηση του Ε.Φ.Κ. στο κρασί (άρθρο 92) και για την αναστολή του φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 101). Περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις σχετικά με την επιδότηση των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών (άρθρο 86).

Μπορείτε να το διαβάσετε στο σύνολό του και μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!