ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1211/2018 Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΤaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ’ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 
Τ.Κ.:10184 Αθήνα 
Τηλέφωνο:2103375204 
Fax:2103375354 
E-Mail:d.eleg@aade.gr 
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) 
ΤΜΗΜΑ Ζ’ 
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης 
Τ.Κ.:18346 Καλλιθέα 
Τηλέφωνο:2104802112 
Fax:2104802209 
E-Mail:diled@aade.gr 

ΑΔΑ: 6Ψ3Θ46ΜΠ3Ζ-1Δ5 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018 

ΠΟΛ. 1211 

ΠΡΟΣ: Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΤaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018. 

Με αφορμή προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών του Γ΄ τριμήνου 2018, λόγω βλάβης της υποδομής του Ο.Π.Σ. TaxisNet στις 20, 21 και 22.10.2018, με συνέπεια την αδυναμία υποβολής των ως άνω καταστάσεων, σας γνωρίζουμε ότι δεν επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, εφόσον οι καταστάσεις αυτές υποβληθούν έως 30.11.2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί ανωτέρας βίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄45) και στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!