Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1131821 ΕΞ 2018 Εναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές βιοντίζελ, καταγωγής Αργεντινής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ 
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail:m.lytra@aade.gr 
Url:www.aade.gr 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1131821 ΕΞ 2018 

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:«Έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές βιοντίζελ, καταγωγής Αργεντινής.» 

ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο. 

Α. Με την υπ'αριθμ. 11 Ανακοίνωση της Επιτροπής , η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 34/31.01.2018) , η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη - Μέλη , για την έναρξη έρευνας του δασμού κατά των επιδοτήσεων για το ακόλουθο προϊόν:

ΠΡΟΪΟΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.  ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Mονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και/ή παραφινικά πετρέλαια που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, κοινώς γνωστό ως βιοντίζελ, σε καθαρή μορφή ή σε μορφή μείγματος  1516 20 98 21, 1516 20 98 29 
1516 20 98 30 
1518 00 91 21, 1518 00 91 29 
1518 00 91 30 
1518 00 95 10, 1518 00 99 21 
1518 00 99 29,1518 00 99 30 
​2710 19 43 21, 2710 19 43 29 
2710 19 43 30, 2710 19 46 21 
2710 19 46 29, 2710 19 46 30 
2710 19 47 21, 2710 19 47 29 
2710 19 47 30, 3824 99 92 10 
3824 99 92 12, 3824 99 92 20 
3826 00 90 11, 3826 00 90 19 
3826 00 90 30 
Αργεντινή 

31.01.2018 

C34/31.01.18 έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων 

Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. 

Β. Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  • σύμφωνα με το άρθρο 10, παραγρ. 14 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1037/2016 του Συμβουλίου, η διεξαγωγή έρευνας κατά των επιδοτήσεων, δεν εμποδίζει τις διαδικασίες τελωνισμού, 
  • σύμφωνα με το άρθρο 11, παραγρ. 9 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1037/2016 του Συμβουλίου, η έρευνα κατά των επιδοτήσεων περατώνεται εντός 13 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας, 
  • σύμφωνα με το άρθρο 12, παραγρ. 1 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1037/2016 του Συμβουλίου, η επιβολή προσωρινών δασμών κατά των επιδοτήσεων, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο 60 ημερών και μετά την παρέλευση 9 μηνών, από την έναρξη της διαδικασίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 

2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να προσθέσουν , με το αποστελλόμενο φύλλο , το φύλλο 4 του πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική). 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!