Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1255/2021

Αριθμ. ΠΟΛ:1162

ΦΕΚ B 3579 - 22.08.2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!