Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚ Γ 1104083 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Ιχνηλασιμότητας και Χαρακτηριστικών Ασφαλείας προϊόντων καπνού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. 
& Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Πληροφορίες:Ν. Καραβαγγέλης 
Τηλέφωνο:2106987426
Fax:2106987408, 
2106987424
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΡΙ146ΜΠ3Ζ-Λ03

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 1104083 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ.

Θέμα: «Κοινοποίηση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Ιχνηλασιμότητας και Χαρακτηριστικών Ασφαλείας προϊόντων καπνού»

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή τις εκτελεστικές πράξεις (στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα) που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος L96 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Απριλίου 2018 και συνίστανται στις ακόλουθες:

1. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/573 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που συνάπτονται στο πλαίσιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού.

2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού.

3. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού.

Ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων είναι η 20η Μαΐου 2019 ενώ για όλα τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα είναι η 20η Μαΐου 2024. Σημειώνεται ότι στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking tracing system en της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που σχετίζονται με το σύστημα ιχνηλασιμότητας και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τέλος, ενημέρωση και οδηγίες ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας θα παρασχεθούν με νεώτερη εγκύκλιο διαταγή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!