Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΕΕ Επιφυλάξεις για το νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών

Επιφυλάξεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών ανωνύμων εταιρειών από 1ης Ιανουαρίου του 2020 που προβλέπει ο νόμος 4548/2018 εκφράζει η ΕΣΕΕ σε εγκύκλιο για τις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ΑΕ.

Σύμφωνα με το νόμο, στο εξής οι ΑΕ δεν θα μπορούν να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές, ενώ οι υφιστάμενες θα πρέπει να ονομαστικοποιηθούν υποχρεωτικά έως την 1-1-2020. "Θεωρήσαμε ορθή την επιδίωξη του κράτους να γνωρίζει επακριβώς τους μετόχους ορισμένου είδους επιχειρήσεων για λόγους που συνδέονται με το «ξέπλυμα χρήματος», την εν γένει διαφάνεια στις εταιρικές υποθέσεις και την αποκάλυψη των σχέσεων επιχειρηματιών με κέντρα εξουσίας", αναφέρει η ΕΣΕΕ. Προσθέτει ωστόσο ότι "επιμείναμε στην γνώμη ότι, οι νομοθετικές διατάξεις, που μέχρι τώρα προέβλεπαν ονομαστικοποίηση των μετοχών σε ειδικές περιπτώσεις, ήταν επαρκείς και εξασφάλιζαν τους σκοπούς που θέλει η Πολιτεία, χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση των μη εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του θέματος".

Η ΕΣΕΕ υποστηρίζει επίσης ότι η αυξημένη ευθύνη για τις οφειλές προς το Δημόσιο μπορεί να οδηγήσει σε μαζική έξοδο από τα ΔΣ προσωπικοτήτων και συμβούλων.

Ως προς τη θέσπιση ενός ενοποιημένου πιστοποιητικού, στο οποίο θα εμφανίζονται όλα τα σχετικά στοιχεία μίας ΑΕ, όπως η κατάστασή της (λύση/ εκκαθάριση/ πτώχευση/ ενεργή), το μετοχικό κεφάλαιο, βασικά στοιχεία της εταιρείας, εκτέλεση ή μη της υποχρεωτικής εμπορικής δημοσιότητας, υποβολή οικονομικών καταστάσεων κλπ. η ΕΣΕΕ αναφέρει ότι αναμφισβήτητα ένα τέτοιο πιστοποιητικό, το οποίο θα εκδίδεται μέσω απλοποιημένης διαδικασίας, θα μειώσει το διοικητικό βάρος τόσο των επιχειρήσεων όσο και του κράτους και θα ενισχύσει την δημόσια εικόνα των εταιρειών, αρκεί να μην είναι απαραίτητη η αναζήτηση επιπλέον δικαιολογητικών και να μην προκύψουν πρόσθετα διοικητικά και γραφειοκρατικά βάρη.

Για τις ΕΠΕ τονίζεται ότι απαιτούνται συγκεκριμένες βελτιώσεις που θα αντιμετωπίσουν ορισμένα χρόνια μειονεκτήματα των ΕΠΕ, όπως ότι:

  • Υπόκεινται σε αυστηρές φορολογικές διατυπώσεις.
  • Έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος.
  • Απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση στην λήψη αποφάσεων.
  • Οι εταίροι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ, ενώ στις ΙΚΕ αυτό ισχύει μόνο για τους διαχειριστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!