Κεφάλαιο

ΔΤΥ Δ 0010864 ΕΞ 2018 Ενημερωτικό - Μεταβίβαση ακινήτων - Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 & Πειραιώς
Ταχ. Κώδικας: 10437 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Σταθέα
Τηλέφωνο : 210 5235643
Τηλεομοιοτυπία: 210 5234003

Αθήνα, 26 – 6 - 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0010864 ΕΞ 2018
Προς:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι κατά την μεταβίβαση Ακινήτων για τον Προσδιορισμό της Αντικειμενικής Αξίας τους, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στους πίνακες των ισχυουσών τιμών, συντελεστών, χαρτών και στον τρόπο υπολογισμού τους όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στο διαδίκτυο, στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr στη διαδρομή :

e-Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες)
e-ΑΠΑΑ Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων-Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΤΟΚΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ A΄

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!