Οικονομικές Ειδήσεις

Εξωδικαστικός μηχανισμός Τροποποίηση αποφάσεων για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τροποποίηση αποφάσεων για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ

Με δύο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επήλθαν τροποποιήσεις σε αποφάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνέχεια των τελευταίων μεταβολών του ν. 4549/2018 στο ν. 4469/2017. 

Αναλυτικότερα:

  • με την απόφαση ΠΟΛ. 1116/2018, τροποποιείται η απόφαση ΠΟΛ.1223/2017 σε σχέση με το πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς Δημόσιο. 
  • με την Υ.Α. 34124/2768/2018, τροποποιείται η Υ.Α. 62134/4100/ 28-12-2017 σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017. 

Οι τροποποιήσεις επέρχονται προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω αποφάσεων οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017. 

Διαβάστε αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!