Οικονομικές Ειδήσεις

Απόσυρση ταμειακών μηχανών. ΠΟΛ. 1196/2017.

To Forin.gr σας υπενθυμίζει πως με την απόφαση ΠΟΛ. 1196/2017 αποσύρονται από τη χρήση οι ΦΗΜ των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 01-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1063/2008.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-05-2018, την παύση αυτών κατά περίπτωση στο σύστημα TaxisNet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Από την 1-6-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Ανατρέξτε σχετικά για τα συγκεκριμένα μοντέλα που πρέπει να αποσυρθούν στην απόφαση ΠΟΛ. 1196/2017.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!