ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΠΟΛ. 1196/2017 Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β') και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ.1104/2018

Θέμα:«Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β') και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β )

Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει με την απόφαση ΠΟΛ. 1104/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!