Συχνές ερωτήσεις Α.Α.Δ.Ε.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

www.aade.gr 

Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας (Τελευταία Ενημέρωση: 24/5/2018 8:06 πμ) 

1.  Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω την παραπάνω δήλωση; 

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα Φυσικό Πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. 

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν οι δηλώσεις να υποβάλλονται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. 

2.  Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες δηλώσεις μέσω TAXISnet; 

Ναι. Μπορώ να υποβάλω αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής περιόδου από 01/01/2018 και μετά. 

3.  Μπορώ να υποβάλω συμπληρωματικές μέσω TAXISnet; 

Όχι. Οι συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

4.  Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet; 

Όχι. Μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης δε μπορείτε να τη διαγράψετε. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. σας με τα δικαιολογητικά σας, για να γίνει η διόρθωσή της. 

5.  Πότε μια οριστικοποιημένη δήλωση θεωρείται και παραληφθείσα ; 

Μία δήλωση θεωρείται παραληφθείσα, μετά την οριστική υποβολή της από τις υπηρεσίες του TAXISnet, δεδομένου ότι δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 αποσυνδέεται η πληρωμή του φόρου από την παραλαβή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου. 

6.  Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία οφειλής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα; 

Αν παρέλθει η ημερομηνία καταβολής του φόρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013

7.  Μπορώ να βλέπω στο TAXISnet δηλώσεις που έχω υποβάλει για ημερολογιακή περίοδο στη Δ.Ο.Υ. (TAXIS); 

Ναι. Όταν επιλέγετε φόρο και έτος στην ένδειξη «Συνέχεια», επιλέγετε «Επεξεργασία Δηλώσεων» και έχετε τη δυνατότητα στις αποθηκευμένες δηλώσεις, να δείτε την πηγή προέλευσης (TAXIS ή TAXISnet). 

8.  Η υποβολή των δηλώσεων της απόδοσης Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας είναι πλέον υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας; 

Ναι, είναι υποχρεωτική (εμπρόθεσμες-εκπρόθεσμες) από το 2018 και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!