ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1718/2017 Ανάλυση ισολογισμού

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ / 28.09.2017

Αθήνα, 28.09.2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1718/2017

ΘΕΜΑ : Ανάλυση ισολογισμού

ΕΡΩΤΗΜΑ

θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, αν σε μια επιχείρηση, (πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία), εκτός των οικονομικών καταστάσεων Β5, Β6 και Προσάρτημα, έχω υποχρέωση να τηρώ εκτυπωμένη κατάσταση με ανάλυση ισολογισμού. (Αναλυτικά οι λογ/μοι 30.00......, 50.00....., 51.90...... κλπ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το ν. 4308/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!