Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1187/2017 Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1079/2021

Αριθμ. ΠΟΛ :1187

ΦΕΚ Β’ 4232/04.12.2017

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!