Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1179/2017 Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων - προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Γ. Γεωργούτσου
Τηλέφωνο:210 3375872
Fax:210 3375834
E-Mail:defk.b@mofadm.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 

ΠΟΛ: 1179

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων - προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

Με την Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 2743 Β'/04-08-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) και η οποία κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης ρύθμισης ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και ζητήματα αρμοδιότητας της Φορολογικής Διοίκησης για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων.

Για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων ισχύουν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 151, 152 και 156 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης.

Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ίσχυαν οι περιπτώσεις 100 υποπ. 9 και 10, 101 υποπ. 7 και 8, 110, 127, 128 και 132 της απόφασης Δ.ΟΡΓ.Α 1036682 ΕΞ 2014/25-02-2014 (Β' 478), όπως κατά καιρούς είχε τροποποιηθεί.

Με την απόφαση αυτή δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δηλώσεων στις πιο πάνω φορολογίες, όπως αυτές ρυθμίζονταν με προηγούμενες αποφάσεις, παρά μόνο ως προς την προεκτίμηση/προσωρινή αξία των ακινήτων.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς /γονικής παροχής ή με επαχθή αιτία δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, η προσωρινή εκτίμηση της αξίας διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης.

Εάν το ακίνητο βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου (και όχι στη Δ.Ο.Υ. του ελέγχου), ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει την αξία και επιστρέφει τη δήλωση.

Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, οι οποίες προς το παρόν υποβάλλονται χειρόγραφα, καταχωρούνται, μέχρι την υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων, η οποία αναμένεται σύντομα, στο οικείο βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων, το οποίο, για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων των διοικουμένων και αποφυγής αλλοιώσεων αυτού, στο τέλος κάθε έτους θεωρείται, ώστε να μην καταλείπεται η δυνατότητα καταχώρησης νέων δηλώσεων.

Μέχρι την υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των προϊσταμένων στην ορθή τήρηση και θεώρηση των βιβλίων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!