Φορολογία εισοδήματος

ΑΑΔΕ Διαγραφή προκαταβολής φόρου μετά από διακοπή εργασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με εγκύκλιο που υπογράφηκε σήμερα, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, προχώρησε σε νέες διευκρινίσεις, σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Έτσι, φυσικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορούν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής να αξιώσουν με αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. τη διαγραφή της βεβαιωθείσας προκαταβολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Nassos Kranidiotis
06/11/2017 15:48:22

Και χρειάζεται εγκύκλιος σ' αυτό το κράτος της προχειρότητας για το αυτονόητο; Όσοι έκαναν διακοπή εργασιών εντός του 2016, ενημέρωσαν την εφορία τους και εκείνη τα ηλεκτρονικά της συστήματα εντός λίγων ημερών. Για ποιο λόγο το taxis 6 τουλάχιστον μήνες μετά (μέχρι δηλαδή την εκπνοή της παράτασης κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων 2017) δεν είχε ενημερώσει τις εφαρμογές του, ώστε να ελέγχουν τις πληροφορίες αυτές και να μην χρεώνουν την προκαταβολή στον φορολογούμενο; Αντ' αυτού, Νοέμβριο μήνα θυμήθηκαν να πουν ότι μπορεί ο αδικημένος να αξιώσει το παράλογο ποσόν της προκαταβολής που του επέβαλαν να πληρώσει. Αφού πρώτα έχουν συγκεντρώσει τις προκαταβολές στα ταμεία του κράτους, για να μπορούν μετά να κάνουν συμψηφισμούς.