Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1268/2017 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών

Αθήνα, 19.06.2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 1268 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1268/2017

ΘΕΜΑ : Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και κύκλο εργασιών το 2016 1.650.000,00€ αναλαμβάνει ιδιωτικό τεχνικό έργο συνολικής αξίας 1.500.000,00€, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Η επιχείρηση τιμολογεί τις εργασίες κάθε μήνα, μετά από επιμέτρηση από μηχανικό, μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα.

Με τον τρόπο αυτό οι εργασίες του Δεκεμβρίου θα τιμολογηθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2018.

Το έσοδο θα βαρύνει τη χρήση του 2017.

Δεδομένου ότι με το τιμολόγιο των εργασιών του Δεκεμβρίου, που θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2018, η επιχείρηση ξεπερνά το 1.500.000,00€ σε κύκλο εργασιών για δεύτερη συνεχή χρήση, είναι υπόχρεη σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για το έτος 2018 ή ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου (2018) την απαλλάσσει από την υποχρέωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την ΠΟΛ 1003/2014, τα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη των οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους είναι αυτά που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!