ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1003/2015 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

Η παρούσα εγκύκλιος παρουσιάζεται κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, με την ΠΟΛ. 1024/21-1-2015 και την ΠΟΛ. 1261/3-12-2015.

Εισαγωγή 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!