Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νέο νομοσχέδιο: Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Κατατέθηκε στη Βουλή (9/10/2017) νομοσχέδιο με τίτλο "Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις."

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, "το μέρος Α' του παρόντος σχεδίου νόμου αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση νομοσχεδίου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συγκεκριμένων υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων."

"Το μέρος Β' του νομοσχεδίου επιχειρεί να θεραπεύσει μια σειρά δυσλειτουργιών και προβλημάτων τα οποία πλήττουν εδώ και αρκετά χρόνια τον επιμελητηριακό θεσμό, ώστε τα εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα οι οποίες τους έχουν ανατεθεί."

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!