Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νομοσχέδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου για την Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA).

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι κατηγορίες πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών - που αφορούν αναδρομικά από το έτος 2014 και μετά - είναι οι ακόλουθες για κάθε δηλωτέο χρηματοοικονομικό λογαριασμό:

  • Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ (ελληνικό ή αμερικάνικο), δικαιούχοι λογαριασμών
  • Αριθμός Λογαριασμών
  • -Επωνυμία και ο αριθμός ταυτοποίησης του δηλούντος Ελληνικού ή Αμερικανικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
  • Το υπόλοιπο ή η αξία του λογαριασμού
  • Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερίσματα κλπ
  • Συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό

Το Μνημόνιο Συνεννόησης και η Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος για την ανταλλαγή πληροφοριών υπογράφηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την υποχρέωση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανέρχονται ως 5.000 ευρώ. Η δαπάνη για την συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού για την ανταλλαγή των πληροφοριών ανέρχεται σε 101.00 ευρώ από το έτος 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση όπως κατατέθηκαν στην Βουλή.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!