Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 180036/952/2017 Η απόφαση για την επιβολή τέλους σε πλαστικές σακούλες

Αριθμ. 180036/952 

ΦΕΚ B 2812/10-8-2017  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!