Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1076052 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/659 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα, έστω και τελειωμένων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
ΚΟΙΝ:Όπως Πίνακας Διανομής
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19 Μαϊου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1076052 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείωναρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/659 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα, έστω και τελειωμένων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν.»

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/659 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 94 /07.04.2017) και ισχύει από 08.04.2017 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές των εξαρτημάτων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον, από κατηγορίες ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα που αντιστοιχούν στους τύπους χάλυβα AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 και 321H και στους ισοδύναμους τύπους άλλων προτύπων, με μέγιστη εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm και πάχος τοιχώματος 16 mm ή μικρότερο, με μέσο ύψος τραχύτητας τελειώματος της επιφάνειας τουλάχιστον 0,8 μικρόμετρα, χωρίς ωτίδα, έστω και τελειωμένων, καταγωγής ΛΔΚ και Ταϊβάν.

Το προϊόν εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ ex 7307 23 10 και ex 7307 23 90 (κωδικοί TARIC 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25).

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνεται μεταξύ 0,0 - 64,9% ανάλογα με την εταιρεία και την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κ/μ έγκυρου εμπορικού τιμολογίου, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ιδίου κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 3 και 3α του Κεφαλαίου 72 με τα ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα , του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .

Συνημμένα : σελίδες 2

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ