Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και την ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης αυτού. 

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις."

Στο νομοσχέδιο, έκτασης 273 σελίδων, περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων για ζητήματα που συναρτώνται άμεσα με την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και την ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης αυτού.

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε, όπως κατατέθηκαν:

καθώς και τα ειδικά θέματα του Forin.gr για το πολυνομοσχέδιο ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!