Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Σ23/1/2017 Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΆΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Αγ. Κων/νου 8 (10241) 
Πληροφορίες:Μ. Πολυχρονοπούλου 
Τηλέφωνο:210 5215281 
Fax:2105228747 
Email:d.sintaxeon@efka.gov.gr


ΑΔΑ: Ω5ΔΑ465ΧΠΙ-6ΚΨ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 2. 5. 2017

Αριθ. Πρωτ. Σ23/1

ΠΡΟΣ :
Όλες τις οργανικές 
μονάδες του ΕΦΚΑ 
(Κεντρικές και 
Περιφερειακές Υπηρεσίες) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υποομάδα Έργου 
Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, 
10677 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων».

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.10035/47467/1094/6.3.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σας διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος λήψης του «Βοηθήματος Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» του άρθρου 44, παρ. 2 του Ν. 3986/2011, δεν θεωρείται επιδοτούμενη ανεργία και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που απαιτούνται για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.

Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.10035/47467/1094/6.3.2017 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!