ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1017/2017 Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
AAAE 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72
Πληροφορίες:Ε. Ορφανάκη 
Τηλέφωνο:210-3645615 
Fax:210-3645413 
E-Mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov. gr  
Url:www .aade.gr 

ΑΔΑ: 6ΗΙ0Η-ΚΣΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα,31/1/2017 

ΠΟΛ. 1017 

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat. 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 353/Γ4-21 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2017 έως 31.12.2017, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής: 

α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και 

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat για ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που πραγματοποιούνται το έτος 2017 εφόσον, κατά το έτος 2016 οι συνολικές συναλλαγές (αφίξεων ή αποστολών) υπερέβησαν τα ανωτέρω στατιστικά κατώφλια του έτους 2017, ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών που πραγματοποιούνται κατά το έτος 2017 υπερβούν τα κατώφλια αυτά. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!