Οικονομικές Ειδήσεις

Οι αποφάσεις για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

ΑΠΕ-ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B 4330 - 30.12.2016) οι αποφάσεις για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Παρατίθενται ακολούθως οι σχετικοί σύνδεσμοι με το κείμενο των αποφάσεων:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ