Υπουργείο Εργασίας

K.Y.A. 61501/3398/2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Κ.Υ.Α. 25598/1452/2017

Αριθμ. οικ. 61501/3398

ΦΕΚ B 4330 - 30.12.2016

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!