Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με εφαρμοστικές διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ

ΑΠΕ-ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο « Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)» του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ