Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1009/9-1-1998 Απόδοση Φ.Π.A. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού

YΠOIK 1003606/114/25/0014/ΠOΛ. 1009/9.1.1998

Απόδοση Φ.Π.A. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού

Προσοχή: Η παρούσα παύει να εφαρμόζεται από την έκδοση της E. 2025/2024.

Με αφορμή προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί σχετικά με την απόδοση του Φ.Π.A. για πλοηγικά και λοιπά λιμενικά δικαιώματα που εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές της χώρας από πλοία αναψυχής ή αθλητισμού διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με την αριθμ. Π. 889/392/ΠOΛ. 32/29.1.88 EΔYO, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό και τα οποία εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές, υπάγονται σε Φ.Π.A. με συντελεστή 18%.

2. Oι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 29 και 31 του ν. 1642/86. Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του K.B.Σ. όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, υποχρεούται όμως στην έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του K.B.Σ.

3. Σύμφωνα με την αριθμ. 1029994/1182/386/0014/ΠOΛ. 1112/24.3.97 EΔYO η απόδοση του Φ.Π.A. στο Δημόσιο των πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από τα Λιμεναρχεία από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού πραγματοποιείται από την αρμόδια Yπηρεσία του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (YEN/ΔΛAE/ΠΛOHΓIKH YΠHPEΣIA), στη ΔOY Γ` ΠEIPAIA η οποία έχει χορηγήσει στην εν λόγω Υπηρεσία AΦM/ΦΠA, και όχι από τα κατά τόπους λιμεναρχεία στις κατά τόπους ΔOY.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται στην αρμόδια Δ/νση του YEN και το γεγονός ότι τα ακαθάριστα έσοδα από πλοηγικά δικαιώματα σκαφών αναψυχής που υπάγονται σε Φ.Π.A. είναι σχετικά χαμηλά, γίνεται δεκτό κατ` εξαίρεση, από 1.1.1998 η απόδοση του Φ.Π.A. να γίνεται από τα Λιμεναρχεία στις οικείες ΔOY με τις εξής προϋποθέσεις:

κάθε Λιμενική Αρχή - Πλοηγική Υπηρεσία πρέπει:

α) Να λάβει από την αρμόδια ΔOY αριθμό φορολογικού μητρώου.

β) Για τις υπηρεσίες που παρέχει να εκδίδει φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του K.B.Σ. και όχι τριπλότυπα είσπραξης.

γ) Να αποδίδει το Φ.Π.A. στην οικεία ΔOY υποβάλλοντας ανά μήνα περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.A. καθώς επίσης και εκκαθαριστική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1642/86, όπως ισχύει.

5. Σε περίπτωση που έχει εισπραχθεί Φ.Π.A. από τις Λιμενικές Yπηρεσίες για πλοηγικά δικαιώματα, αλλά δεν έχει αποδοθεί στο Δημόσιο με τη διαδικασία που ορίζεται με την EΔYO 1029994/1182/386/0014/ΠOΛ. 1112/24.3.97 θα αποδοθεί με τη νέα διαδικασία, αφού επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Από 1.1.1998 η EΔYO με αριθμ. 1029994/1182/386/0014/ΠOΛ. 1112/24.3.97 καταργείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!