Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1098/2016 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των αμοιβών μελών Δ.Σ. Α.Ε. με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3375317-8 
FAX:210 3375001 

ΑΔΑ: 6ΥΚ1Η-Κ1Η ΑΔΑ: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016 

ΠΟΛ: 1098 

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ. 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. 82/2016 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, δικαιούνται της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 για την αμοιβή που καταβάλλεται σε αυτά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους και δεν προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας ή από την παροχή υπηρεσιών τους πέραν της ιδιότητάς τους ως μελών του Δ.Σ. (όπως υπηρεσίες μηχανικού, λογιστή, δικηγόρου κλπ). 

Ακριβές αντίγραφο    
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς    
Τμήματος Διοίκησης 
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής 

Συννημένα: 

Η υπ’ αριθ.82/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (3 φύλλα) 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!