Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Παύση προαιρετικής απογραφής σε απλογραφικά βιβλία. Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων

Σημείωμα του Forin.gr

Σε πρόσφατα δημοσιευθέν έγγραφο (ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2-3-2016), το Υπουργείο Οικονομικών απαντά σε ερώτηση επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015 επιχείρησης η οποία στη χρήση 2011 συνέταξε προαιρετικά πραγματική απογραφή και περαιτέρω συνέταξε απογραφές και για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014.

Η ερώτηση αφορούσε επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία που δεν υποχρεούνταν σε διενέργεια πραγματικής απογραφής.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το έγγραφο είναι ότι "για το φορολογικό έτος 2015 ως αρχικό απόθεμα φορολογικού έτους 2015 η επιχείρηση θα λάβει τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής του τέλους 2014, καθόσον το απόθεμα τέλους φορολογικού έτους 2014 αποτελεί και απόθεμα αρχής φορολογικού έτους 2015. Περαιτέρω, εφόσον για το φορολογικό έτος 2015 η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής, είτε λόγω ακαθαρίστων εσόδων, είτε λόγω κλάδου εργασιών, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων, ως τελικό απόθεμα δύναται ή να πάρει την προαιρετική πραγματική απογραφή που θα συνεχιστεί για μία τριετία (παρ.4 άρθρου 30 του ν.4308/2014) ή να πάρει μηδενική απογραφή."

Ως προς τη θέση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014), θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) ως προς το απόθεμα αρχής του φορολογικού έτους 2015:

  • εάν η επιχείρηση επιλέξει να συνεχίσει να διενεργεί πραγματική απογραφή, θα λάβει ως απόθεμα αρχής του φορολογικού έτους 2015, το απόθεμα τέλους του φορολογικού έτους 2014
  • εάν η επιχείρηση αποφασίσει να παύσει να διενεργεί πραγματική απογραφή την 31.12.2015, θα έχει μηδενικό απόθεμα αρχής του φορολογικού έτους 2015. Η θέση μας αυτή στηρίζεται ευθέως στην παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), η οποία έχει ως εξής: "Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (σ.σ. του άρθρου 30 των ΕΛΠ, δηλαδή Ε.Ε., Ο.Ε. κ.λπ.) επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή.". Σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή ισχύει και για την 1.1.2015, επομένως, καταλαμβάνει την απογραφή έναρξης του φορολογικού έτους 2015. Ακόμα και με την εγκ. ΠΟΛ. 1003/2015 (§30.6.1) αναφέρονται τα ακόλουθα: "Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία μια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.) επιλέγει να παύσει να διενεργεί φυσική απογραφή σε μια περίοδο, ενώ διενεργούσε προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου στην οποία διενεργήθηκε απογραφή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή. Δηλαδή, στην πρώτη αυτή περίοδο στην οποία δεν διενεργείται απογραφή η οντότητα (και εφεξής) θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο τις αγορές της περιόδου για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών (ζημιών)."

β) ως προς το απόθεμα τέλους του φορολογικού έτους 2015:

η επιχείρηση, όπως ορθά σημειώνεται στο έγγραφο, μπορεί, ως απόθεμα τέλους του φορολογικού έτους 2015, είτε να πάρει την προαιρετική πραγματική απογραφή που θα πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιεί για μία τριετία (παρ.4 άρθρου 30 του ν.4308/2014) είτε να πάρει μηδενική απογραφή, εφόσον επιλέξει να παύσει να διενεργεί πραγματική απογραφή.

Θεωρούμε ότι η παρανόηση που προέκυψε ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης (απόθεμα αρχής φορολογικού έτους 2015) αφορά κάποια λεπτομέρεια της ερώτησης που δεν δημοσιεύεται και δεν αφορά το γενικό κανόνα που ισχύει, όπως παρατέθηκε ανωτέρω.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το έγγραφο ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!