Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1013/21-01-2016 Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ’- Α’ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Βλάχου Μ, Δασουράς Β. 
Τηλέφωνο: 210 - 3375149 210 - 3375314 
ΦΑΞ: 210 - 3375001 

ΑΔΑ: Ω9Ψ5Η-0ΞΤ 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016 

ΠΟΛ: 1013 

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 22/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. 

1. Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, κοινωνία αστικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ως παγίων στοιχείων της υπ’ αυτής ασκουμένης επιχειρήσεως, μπορεί να διενεργήσει, απ’ ευθείας στο όνομά της, αποσβέσεις για τα εν λόγω ακίνητα, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της περίπτ. στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

2. Οι διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι οποίες ίσχυαν μέχρι 31.12.2013, είναι ανάλογες των άρθρων 22 (εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες) και 24 (αποσβέσεις) του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), που ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2014 και μετά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αλλαγή των διατάξεων δεν επηρεάζει την ουσία της γνωμοδότησης, δηλαδή ότι η κοινωνία διενεργεί αποσβέσεις απ’ ευθείας στο όνομά της σε ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησής της (εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων). 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
​ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Η 22/2014 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!