Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ, Ο.Ε.Ε.)

ΟΕΕ : Αίτημα για την μεταφορά της έναρξης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, από 1/1/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Προς  
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη 

Κοιν.:
Υπουργό Οικονομικών 
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015 
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/7745

Θέμα: «Αίτημα για την μεταφορά της έναρξης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, από 1/1/2016» 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ251/Α/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) για το φορολογικό έτος 2015. Επίσης, καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το ΠΔ 1123/1980 περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και σειρά άλλων λογιστικών διατάξεων. 

Για φορολογικά ζητήματα που έχουν ανακύψει, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει εκδώσει Αποφάσεις και Εγκυκλίους ώστε στο τέλος του φορολογικού έτους 2015 (χρήση 2015) να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π. Στις 16 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) εξέδωσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θεωρεί ότι η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για το 2015, λαμβανομένης υπόψη αφενός μεν της έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας με μεγάλη καθυστέρηση και αφετέρου δε των προβλημάτων που θα παρατηρηθούν στην οργάνωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, είναι πρακτικά αδύνατη. Για την προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται από τη τήρηση των Ε.Λ.Π. και την επαρκή κατάρτιση - ενημέρωση των λογιστών φοροτεχνικών στα ΕΛΠ, ο Φορέας μας προτείνει την παράταση εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για το φορολογικό έτος 2016. 

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ  
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!