Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550 ΕΞ 2-10-2015 Κοινοποίηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β’ 1801/20-08-2015) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Ζ' - ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 3610030-210 3610065 
FΑΧ : 210 3615052 
E-Mail : d.eleq7@mofadm.gr

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β’ 1801/20-08-2015) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού». 

Με το παρόν κοινοποιείται η αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β’ 1801/20.08.2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπόψη Κοινής Απόφασης, από τη δημοσίευση της αντικαθίσταται κάθε διάταξη της υπουργικής απόφασης 62038/2005 (ΦΕΚ Β’/1983/30-12-2005) και της κοινής υπουργικής απόφασης 1073215/353/0015 (ΦΕΚ Β’/1610/5-8-2009) που καλύπτεται από την υπόψη απόφαση και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. 

Τέλος, δεδομένου ότι οι κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προβλέπεται να εφοδιαστούν με ειδικούς κωδικούς αριθμούς από τις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., προκειμένου να έχουν άμεση πρόσβαση στο Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., για τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των διατεθειμένων εισιτηρίων, ο Προϊστάμενος να ορίσει αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Αικατερίνη Σαββαίδου 

 


 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!