ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1215/1-10-2015 Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά - Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ    
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α 
ΤΜΗΜΑ Δ’:ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Διον. Ζορμπάνος  
Τηλέφωνο:210 69.87.469 
Fax:210 69.87.408  
E-mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 7ΒΝ3Η-Ζ7Φ 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015

Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1215 

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ : Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά - Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015) 

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σας κοινοποιούμε την αριθ. 10707/29.09.2015 Κ.Υ.Α του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015, με την οποία καταργείται από 01.10.2015 η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά του Αιγαίου Σαντορίνη (Θήρα), Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Σκιάθο. 

Για την αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α οδηγίες θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο. 

Συνημμένα : σελίδα 1 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!