Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1186/25-08-2015 Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ. 1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
​ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: Β 
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κωδ.:101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο:210 3375312 
ΦΑΞ   :210 3375001 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Β' 
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 
Ταχ. Κωδ.:183 46 Μοσχάτο 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 
Ταχ. Κωδ.:183 46 Μοσχάτο 

ΑΔΑ: 768ΑΗ-14Ζ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2015 

ΠΟΛ: 1186 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ. 1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 39 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. στ. i της παρ.11 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ. του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α'), για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. 

2. Με την ΠΟΛ.1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β'1795/2015) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευσή της, μέχρι την 28η Αυγούστου 2015. 

3. Με την ΠΟΛ.1099/2015 διευκρινίστηκε ότι η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης της νέας παράτασης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 διευκρινίζεται, ότι για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος των δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την 20η Αυγούστου 2015 θα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας, καθόσον οι διατάξεις της παραγράφου 39 του άρθρου 72 δεν καταλαμβάνουν τις υπόψη δηλώσεις. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
​ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!