Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Συγκεντρωτικές καταστάσεις και ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής

Όπως δημοσιεύτηκε από την Γ.Γ.Δ.Ε. Δ.ΗΛΕ.Δ.(www.gsis.gr), "στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 39β, θα προβλεφθούν στις παρούσες καταστάσεις ΜΥΦ της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1022/2013 επιπλέον πεδία εισπράξεων και πληρωμών που πρέπει να συμπληρωθούν από τους:

α) ενταγμένους στο καθεστώς 39β με τα ποσά  που έλαβαν και των πληρωμών που πραγματοποίησαν ανά ΑΦΜ και 

β) από τους πελάτες  των ενταγμένων με τα ποσά των πληρωμών που πραγματοποίησαν ανά ΑΦΜ ενταγμένου στο καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1214/2014.

Η τροποποιημένη εφαρμογή – που υποστηρίζει Cas Εισπράξεις και Cas  Πληρωμές του  Ειδικού Καθεστώτος του Άρθρου 39β του Κώδικα Φ.Π.Α. – Cash Accounting Scheme,  θα είναι σύντομα διαθέσιμη"

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!