Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ 5025815ΕΞ2014 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' Γ'
2.Δ/ΝΣΗ 17η - ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣ-ΕΞΑΓ
Ταχ.Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη- Διον. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο: 210 6987414
FAX : 210 6987408
e-mail : finexcis@otenet.gr

ΑΔΑ: 7ΓΓΖΗ-ΚΞΜ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2014

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 5025815ΕΞ2014

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα : Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ

Σχετ .: α) Το υπ'αριθμ.18471/18-06-201 3 έγγραφο του Α' Τελωνείου Πειραιά
β)Η από 15 -01-2014 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων - Εξαγωγέων

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών και φορέων και υπομνήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων ΕΦΚ μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών με σκοπό την περαιτέρω παράδοσή τους ως εφόδια σε πλοία και αεροσκάφη χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά αυτών από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή -Εφοδιαστή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο 6 περιπτ. Β της υπ' αριθμ. Δ17Ε 5004905 ΕΞ2013/ 8-2-2013 ΕΔΥΟ η παράδοση υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων που πραγματοποιείται εντός φορολογικής αποθήκης απαλλάσσεται από το ΦΠΑ εφόσον οι συναλλασσόμενοι είναι πρόσωπα τα οποία δύναται να διαθέτουν και να διακινούν υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή και τα προϊόντα παραμένουν στην ίδια κατάσταση, δηλ. εντός του ίδιου ανασταλτικού καθεστώτος (άρθρο 25 του ν.2859/00).

2. Επιπλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 περ. Α της ανωτέρω ΕΔΥΟ αλλά και στην παρ. 3 της υπ'αριθμ. 5036422/2896/10-09-2009 ΕΔΥΟ απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παράδοση (πώληση) αγαθών που γίνεται απευθείας προς δικαιούχα πρόσωπα από πωλητή εγκεκριμένο αποθηκευτή με την προϋπόθεση, πέραν των άλλων, ότι ο εφοδιασμός πραγματοποιείται με τη κατάθεση από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή πωλητή, του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού (Θέση 2 ΕΔΕ Εξαγωγής).

3. Στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων κρίνεται ότι τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη φυσική διακίνηση των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων μεταξύ των Φορολογικών αποθηκών. Δηλαδή δύναται να πραγματοποιηθεί η απευθείας μεταφορά, από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή όπου βρίσκονται τα προϊόντα, στο δικαιούχο απαλλαγής μεταφορικό μέσο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το τελωνειακό παραστατικό κατατίθεται από τον πωλητή εγκεκριμένο αποθηκευτή εφοδιαστή.

4. Στις περιπτώσεις αυτές η πίστωση της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή - προμηθευτή πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Κατά την υποβολή της Διασάφησης Εξαγωγής στο πεδίο «Προϊόντα ΕΦΚ» στην ενότητα «Είδη» αναγράφεται ο αριθμός της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή- προμηθευτή ενώ στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται με την υποβολή δήλωσης ΕΦΚ στη θέση 2β «Υπόχρεος» επιλέγεται «άλλες περιπτώσεις» και αναγράφεται το ΑΦΜ του εγκεκριμένου αποθηκευτή - εφοδιαστή. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων στο ICISnet στη θέση 2α «Αποστολέας» αναγράφεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ο αριθμός της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή- προμηθευτή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πίστωση αυτής ενέργεια η οποία προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει από τους συναλλασσόμενους. Τέλος επισημαίνεται ότι στο πεδίο επισυναπτόμενα έγγραφα της Διασάφησης εξαγωγής καθώς και της Δήλωσης ΕΦΚ θα πρέπει προς διευκόλυνση των διασταυρωτικών ελέγχων να αναγράφονται τόσο τα τιμολόγια πώλησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή όσο και τα τιμολόγια πώλησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-εφοδιαστή.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Ε.ΓΙΑΛΟΥΡΗ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!