ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1202/8-9-2014 Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει .

Αριθμ. ΠΟΛ.1202 

ΦΕΚ Β 2531/23-9-2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!